Algemene Voorwaarden

Home / Algemene Voorwaarden

1. Algemeen 

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Daans Brow and Skin Treatments en de cliënt waarop deze verklaard zijn. Behalve als dit anders door Daan is aangegeven. 

2. Informatie 

1. De cliënt zorgt dat alle gegevens die aan Daan verstrekt zijn, zoals allergieën, medicatie en zwangerschap, naar waarheid zijn aangegeven. 
2. Daan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste gegevens heeft doorgegeven. 
3. Als er een andere behandeling van toepassing is dan zal Daan dat eerst aan de cliënt doorgeven. 

3. Afspraken 

 • 1. In geval van verhindering is het van belang om dat 24 uur van te voren door te geven. 
 • 2. Indien deze verplichting niet nagekomen wordt, mag Daan de gehele prijs in rekening brengen. 
 • 3. Bij vertraging van meer dan 5 minuten mag Daan de verstrekte tijd inkorten op de behandeling, en toch het hele gedrag in rekening brengen. 
 • 4. Indien meer dan 15 minuten vertraging mag Daan de gehele afspraak annuleren, en toch het gehele bedrag in rekening brengen. 
 • 5. In het geval dat Daan verhinderd wordt zal hij het uiterlijk 24 uur van te voren aan de cliënt melden. 

4. Privacy en persoonsgegevens 

 • 1. De cliënt voorziet Daan voor/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan aangegeven noodzakelijk voor het uitvoeren van de behandeling. 
 • 2. Daan neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart. 
 • 3. Daan behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 • 4. Daan zal gegevens van de cliënt niet doorverkopen aan derden. 

5. Betaling

 • 1. Daan vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten in de salon. 
 • 2. De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
 • 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. 
 • 4. De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en producten te voldoen. 

6. Aansprakelijkheid 

 • 1. Daan is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Daan is uitgegaan van de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, allergieën, medicatie, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

7. Klachten 

 • 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet de klacht zo spoedig mogelijk, binnen twee weken na ontdekking zowel mondelijk als schriftelijk worden gemeld. 
 • 2. Indien de klacht over een behandeling is, zal deze behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. 
 • 3. Indien de klacht over een product is zal Daan het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden. 
 • 4. Indien Daans Brow and Skin Treatments en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan e klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

8. Garantie 

 • 1. Daan geeft de cliënt een week lang garantie op behandelingen en producten. 
 • 2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven, de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht. 
 • 3. De garantie vervalt indien: 
 • -De cliënt op de hoogte is gebracht over het resultaat en dde behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandelingen of producten. 
 •  De cliënt andere producten dan door de geadviseerde producten heeft gebruikt. 
 •  De cliënt de adviezen voor thuisgebruik niet heeft opgevolgd. 
 • -De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 

9. Beschadiging en diefstal 

 • 1. Daan heeft het recht om een schadevergoeding te eisen indien de cliënt, meubilair, apparatuur of producten beschadigd. 
 • 2. Diefstal wordt altijd bij de politie gemeld. 

10. Gedrag 

 • 1. Er word van de cliënt verwacht zich te gedragen naar algemene aanvaarde normen. 
 • 2. Indien de cliënt zich na meerdere waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Daan het recht om de cliënt toegang te weigeren. 

11. Recht 

 • 1. Op elke overeenkomst tussen Daans Brow and Skin Treatments en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. 
 • 2. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website en zijn ook in de salon op te vragen.